Bezzałogowe latające maszyny na dobre zagościły w naszym życiu. Są tanie, łatwe w sterowaniu i ogólnodostępne. Mogą jednak też stanowić zagrożenie. Niewielki dron, ważący z 1,5 kilograma, może nie tylko trwale okaleczyć, ale nawet zabić.

Drony – regulacje prawne w Polsce

Wszyscy właściciele dronów, niezależnie od tego, w jakim celu wykorzystują nową technikę, muszą się stosować do prawa lotniczego. Prawo nie dzieli operatorów dronów ze względu na cel wykorzystywania maszyn latających (komercyjny, rekreacyjny, sportowy). Zasady obowiązują w zależności od tego, czy operator posiada świadectwo kwalifikacji UAVO.

drony-zakazy-i-polecenia

Odpowiedzialność właścicieli dronów

Prawnie odpowiedzialność operatorów jest określona w załączniku nr 1 dla modeli latających i załączniku nr 2 dla statków bezzałogowych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016.

Pełna nazwa tego rozporządzenia brzmi następująco: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Rozporządzenie jest dostępne tutaj: Drony. Regulacje prawne.

Właściciele (operatorzy) dronów są zobowiązani:

 • Do zachowania szczególnej ostrożności i unikania działań, które mogłyby spowodować zagrożenie, utrudnić ruch lotniczy, zakłócić porządek publiczny czy narazić kogoś na utratę zdrowia lub życia;
 • Do sterowania dronem w taki sposób, by unikać kolizji z inną maszyną latającą;
 • Do zapewnienia pierwszeństwa samolotom i innym załogowym statkom powietrznym;
 • Przed użyciem dronów do sprawdzenia ich stanu technicznego;

drony-w-polsce-prawo

Przestrzeń powietrzna w Polsce

W Polsce przestrzeń powietrzną dzieli się na dwa typy: sklasyfikowanąniesklasyfikowaną.

 • Przestrzeń niekontrolowana: klasa G, sięgająca od ziemi do 3000 metrów nad ziemią (FL095, czyli 9500 stóp);
 • Przestrzeń kontrolowana: od FL095 do FL660;

Przestrzeń niesklasyfikowana to przestrzeń powyżej FL660. Ponadto do tego typu należy również przestrzeń specjalnie wydzielona z kontroli:

 • strefa D (Danger Area)
 • strefa P (Prohibited Area)
 • Strefa R (Restricted Area)
 • EA (Exercise Area)

Dodatkowo do przestrzeni niekontrolowanej G zaliczaną są również elementy kontrolowane: CTR (Control Zone) strefa kontrolowana lotniska, TMA (Terminal Control Area) rejon kontrolowany lotnisk, MCTR (Military Control Zone) oraz MTMA (Military Terminal Control Area).

atak-dronow

Gdzie zatem w Polsce można latać dronem?

Zakładając, że chcemy po prostu nagrać ładne widoki, a nasz dron nie waży więcej, niż 25 kilogramów, możemy śmiało skorzystać ze strefy niekontrolowanej w klasie G, z wyjątkiem strefy D, P, R i TSA oraz kontrolowanych CTR i TMA.

Jeśli nasz dron waży powyżej 25 kilogramów, musimy stosować się do zasad obowiązujących statki powietrzne w strefie kontrolowanej C. Ponadto jest potrzebne pozwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Strefy powietrze w Polsce

Mapy stref powietrznych w Polsce jest dostępna pod poniższymi linkami:

 1. Mapa stref powietrznych oparta na informacjach AIP Polska (mapa stała);
 2. Mapa stref powietrznych bazująca na danych AUP i depesz NOTAM (sytuacje planowane na następny dzień);

Drony to wynalazek stosunkowo nowy, dlatego też ich używanie nie jest w pełni kontrolowane, a prawo – egzekwowane. Niemniej jednak każdy operator powinien pamiętać o tym, że używane przez niego maszyny mogą stanowić zagrożenie. Czas lotu i waga nie mają znaczenia – nawet najmniejszy element podczas krótkiego lotu może ulec awarii.

Na podstawie: swiatdronow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here